POLITYKA PRYWATNOŚCI

decor

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, oraz na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 20.05.2018r.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Podioom sp. z o.o. ul. Biegańskiego 15 93-574 Łódź Kontakt do administratora danych osobowych: hello@podioom.net

Źródło pochodzenia danych osobowych

Podstawa prawna i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać zgodnie ze wskazaną podstawą prawną i w poniżej wymienionych celach:

Podstawa prawna:

nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Cel przetwarzania:

Kategorie danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa prawa

Pliki „cookies” i automatyczne podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celu umożliwienia działania naszego systemu oraz w celach technicznej statystyki.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przez wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na naszej stronie internetowej www.podioom.net